Canvi de baixants PVC

Tots els edificis compten amb les canonades conegudes com a baixants que poden ser de PVC o de fibrociment (uralita), segons el material amb què estiguin fabricats. Aquests solen estendre's des del darrer pis fins al primer de totes les finques.
A partir de la normativa vigent són els de PVC els que avui dia han de ser a les construccions, ja que els d’uralita es consideren contaminants per a les persones si aquests estan en mal estat.

La nostra empresa s’encarrega de substituir-los gràcies a un equip de tècnics homologats, ja que per realitzar la feina de forma òptima també es necessiten coneixements relacionats amb la construcció i la paleteria. Solem utilitzar el sistema de treball vertical, ja que abaratim costos al client.

Galeria