Reforç estructural

A Rehabilitación d'Edificios Futura, S.L, disposem de solucions específiques de reforç estructural per a tot tipus d'habitatges i edificis. L´equip de reforç d´estructures treballa conjuntament amb els tècnics per trobar la millor solució per a cada cas. Realitzem tot tipus de reforços estructurals mitjançant diferents sistemes com: Herms, IPN, HEB, tires de carboni, etc. Oferim serveis a Barcelona, ​​Mataró i rodalies

Reforç de bigues amb Aluminosi

L’Aluminosi és una patologia greu dels edificis que té l’origen en l’ús d’un formigó que inclou entre els components el ciment aluminós. Aquest ciment de ràpid enduriment i alta resistència inicial té uns cinquanta anys de vida útil, però és fàcilment alterable. Els canvis es tradueixen especialment en un augment de la porositat que origina la manca de resistència als forjats. En augmentar la porositat del ciment aluminós, resulta poc protector davant de la corrosió de l’armadura, tornant-se més vulnerable a les variacions de temperatura i humitat. Per això el problema s’aguditza als edificis situats a zones costaneres, on s’accelera el procés de corrosió de les armadures.
Per sustentar aquestes bigues danyades i reforçar l’estructura, evitant un possible enderrocament, posem diferents sistemes de bigues just a sota de les danyades per generar el reforç estructural necessari. Els diferents sistemes que utilitzem són: Herms, NouBau, tires de carboni, IPN, HEB.

Cuando existe sospechas de que un edificio puede padecer esta grave patología, lo más conveniente es realizar un test de aluminosis.

Reforç de cantells de forjats

Realitzem el reforç creant una estructura de ferro galvanitzat seguint la forma del mateix cantell de forjat, passivem el ferro que hi pugui haver de l’armadura antiga i reconstruïm l’estructura amb morters de reparació sense retracció del tipus ‘Repar 40’ de PROPAMSA.

Reforç de balcons

Reforcem els balcons posant bigues noves sota les velles, per assegurar que no hi pugui haver risc d’esfondrament a l’estructura.

Galeria