Rehabilitació de façanes

A Rehabilitación d’Edificios Futura S.L. som especialistes en tota mena de rehabilitació de façanes, restauració i neteja. Conservar i mantenir una façana és una responsabilitat important per no perjudicar la finca i la seva estètica. Comptem amb un equip multidisciplinari de professionals amb una àmplia experiència en la rehabilitació dels edificis.

Reparació de façanes

Les agressions atmosfèriques a què estan sotmeses les façanes originen una sèrie de lesions que acaben derivant en patologies per a l’edifici. Aquestes només es poden eliminar mitjançant la intervenció d’empreses qualificades que compten en el seu equip amb arquitectes, enginyers i tècnics especialistes del sector. Els treballs de reparació de façanes, o rehabilitació, es fan tant en construccions antigues com en les modernes. El seu objectiu pot ser solucionar un problema estructural, un problema amb els materials de la finca o millorar-ne l’estat tenint la reforma un fi més estètic i de confort per als veïns. El recondicionament de l’aïllament de la façana, corregint les deficiències dels materials que no aïllen, fan que s’obtingui una major eficiència energètica, obtenint així un estalvi econòmic i d’energia a la finca. Els propietaris d’edificis estan obligats a adequar les façanes d’acord amb la normativa vigent de la legislació espanyola.

Restauració de façanes

Parlem de restauració de façanes quan els treballs se centren en la recuperació de la façana o part d’aquesta, mantenint les seves condicions originals a través d’una intervenció metodològica que les situï en el seu temps, sense deformar el testimoni historicoartístic i possibilitant-ne la lectura a noves generacions. Els edificis a restaurar solen comptar amb elements peculiars i únics que cal tractar amb molta cura per reparar-ne el deteriorament i restaurar-ne l’estat original amb tècniques i materials tradicionals, compatibles amb la seva essència arquitectònica.

Galeria